Royal Queen Seeds CBD E-Liquid 4% 5ml

Nový produkt

Tekutá náplò do elektronických cigaret a vaporizérù CBD E-liquid od Royal Queen Seeds. 4% CBD balení 5ml.

Více informací

skladem

443 Kč

-30%

633 Kč

Více informací

Zcela pøírodní CBD E-liquid od Royal Queen Seeds s 4% obsahem kannabidiolu. Èistý netoxický a bez psychoaktivních úèinkù. E-liquid obsahuje ménì jak 02% THC. Pøi výrobì CBD vyuíváme nejmodernìjí a zdravotnì zcela nezávadné metody. Pracujeme pouze s èistì organickými pøírodními materiály nikdy nepouíváme syntetické kannabinoidy.

CBD E-Liquid od Royal Queen Seeds je urèen pro vìtinu elektronických cigaret a vaporizérù na tekutiny. Neobsahuje nikotin ani nepovolené mnoství THC.

Kannabinoid CBD

Kannabidiol CBD je jedním z nejdùleitìjích kannabinoidù s úasným potenciálem. Nemá psychoaktivní úèinky a souèasnì tlumí úèinky THC.

Klinické studie prokázaly e CBD mùe zmíròovat pøíznaky mnoha váných nemocí. Dle výzkumù kannabidiol chrání buòky pøed neurodegenerativními poruchami zmíròuje symptomy Parkinsonovy nebo Huntingtonovy choroby.

Pomáhá pøi nespavosti úzkosti roztrouené skleróze revmatismu. Jsou prokázány analgetické antiepileptické antipsychotické antiarytmické nebo antidepresivní úèinky.

2 dalších produktů ve stejné kategorii: