Obchodní podmínky eshopu Amsterdam seeds

www.amsterdam-seeds.cz

 

 Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě growshop amsterdam-seeds.cz (dále jen prodávající) a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

Prodávající:  Michal Levický, K Sázavě 52, Nespeky 257 22, Ič 10068520

korespondenční adresa Amsterdam seeds, K Sázavě 52, Nespeky 257 22

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

  Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

 Otevírací doba

Otevírací doba e-shopu amsterdam-seeds.cz je nonstop, avšak mějte na zřeteli, že vyřizování objednávek spadá pouze na pracovní dny od pondělí do pátku (vyjma státních svátků, které připadají na pracovní dny).

 Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky pro internetový obchod Amsterdam seeds

 Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodu amsterdam seeds mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu. 

 Platební podmínky

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 Dodací podmínky

  • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím české pošty. Obvyklá doba dodání zboží či výzvy k převzetí zásilky je do 3 pracovních dnů od převzetí objednávky (vyjma případů, kdy zboží není skladem – budete informováni do 2 dnů e-mailem nebo telefonicky a Vaše objednávka se bude řešit individuálně v závislosti na dohodě). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@amsterdam-seeds.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

 Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Vrácení zásilky


Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@amsterdam-seeds.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:........................". Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet či složenkou na adresu  a to co nejrychleji bez zbytečných odkladů, po fyzickém obdržení zboží. Hotově úhradu poskytnout nelze.

 

Reklamační řád


Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a  o zjištěných vadách do 24 měsíců informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: Amsterdam seeds, Michal Levický, K sázavě 52, Nespeky 25722, Ič 10068520, P.O. Box 40, Jičín 50601info@amsterdam-seeds.cz(do Předmětu zprávy uveďte Reklamace objednaného zboží ze dne dd.mm.rrrr)
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamace, nebylo-li tak učiněno faxem nebo poštou.      Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prostudujte si vždy a pečlivě návod k používání výrobků.  

 Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.    

 Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 30 dnů v případě českých dodavatelů. Pokud se reklamované zboží musí zasílat do zahraničí, prodlužuje se reklamační lhůta na 30 dní, o tomto bude zákazník informován.

     Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.

 

 Legalita

V některých zemích je pěstování konopí trestným činem. Semena šlechtěného konopí z kategorie "Semena marihuany" s obsahem THC nad 0,3% mají za platných zákonů ČR omezené použití. Výsev a pěstování rostlin z těchto semen je možný až po změně legislativy, neboť může jít o přestupek nebo i trestný čin. (více o legislativě)

Kupující si je vědom trestní odpovědnosti a zavazuje se, že semena šlechtěného konopí nebudou zneužita k výrobě ani distribuci drogy a to zejména ve velkém množství nebo vůči osobám mladším 18 let.
Popis zboží z kategorie Semena marihuany má výhradně informační charakter a vychází z textů výrobce. Články na blogu a návody slouží výhradně k pěstování technického konopí s obsahem THC do 0,3% a běžných zahradních plodin.

Při současných platných zákonech ČR má toto zboží omezené užití a slouží výhradně pro sběratelské účely. (více)